Reisebilder PDF

13 grudnia 1797 w Düsseldorfie, zm. Heine urodził się w rodzinie żydowskiej. Przez większość swej młodości pozostawał pod wpływem potęgi finansowej swego reisebilder PDF Salomona Heinego, hamburskiego milionera i bankiera. W końcu jego wuj zdecydował się finansować jego studia.


Författare: Wolfgang Wollschläger.

Niewiele wiadomo o okresie życie Heinego przed podjęciem studiów. Najprawdopodobniej zakochał się w jednej z córek swego wuja, a możliwe że w obu. Doświadczenie to pogrążyło go w rozpaczy, a w ciągu lat przyczyniło się do powstania wierszy, które później zostały zebrane i wydane w Księdze pieśni. Niektóre fragmenty pochodzą z podróży do Anglii w 1827 i z wyprawy do Włoch w 1828. W 1830, gdy we Francji wybuchła rewolucja lipcowa, Heine w przeciwieństwie do wielu współczesnych mu liberałów i radykałów nie pospieszył natychmiast do Paryża, lecz nadal poszukiwał płatnego zajęcia w Niemczech.

Wiosną 1831 udał się w końcu do Paryża, gdzie miał spędzić resztę życia. W Paryżu stał się czołową osobowością literacką i poznał wielu wybitnych ludzi tamtych czasów. Jego twórczość po roku 1830 uległa upolitycznieniu i znacznemu sformalizowaniu. Jego dzieła stanowiły ostrą krytykę niemieckiej myśli intelektualnej i literatury, np. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland 1834-35. Wkrótce sprowadziły na niego poważne kłopoty z niemiecką cenzurą. Chociaż Heine nigdy nie znalazł się w skrajnej biedzie, to jednak zawsze cierpiał na brak pieniędzy i kiedy jego wuj zmarł, wydziedziczając go, poeta rozpoczął ostrą walkę o spadek, zakończoną przyznaniem rodzinie wuja prawa do cenzurowania jego utworów.

W ten sposób duża część jego pamiętników nie ujrzała najprawdopodobniej światła dziennego. Grób Heinego na cmentarzu Montmartre w Paryżu. 1848 był przykuty do łóżka, sparaliżowany, męczony skurczami i częściowo niewidomy. Wyrzekł się wtedy swojej wiary w boskość człowieka i uznał osobowego Boga, aby sprzeczać się z nim o niesprawiedliwe rządzenie światem. Poeta zmarł w 1856 po prawie ośmiu latach strasznych cierpień. Do wielu jego utworów muzykę skomponowali Robert Schumann i Franz Schubert.

Heine był ulubionym poetą polskich poetów okresu pozytywizmu. Jego agresywne satyry i radykalny światopogląd sprawiały, że wielu uważało go za pozbawionego patriotyzmu. Czynione pod koniec XIX i na początku. Przez dziesięciolecia jego literackie znaczenie było większe za granicą, zwłaszcza we Francji, Anglii i Ameryce. Obecnie ocena roli politycznej Heinego i jej związku z marksizmem stanowi nadal przedmiot sporów. Tę stronę ostatnio edytowano 18 lut 2019, 20:05. Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.

Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania. Il territorio comunale occupa la parte nord-orientale della Penisola di Saint-Tropez, e confina ad ovest col territorio di Gassin e a sud con quello di Ramatuelle. Il territorio è bagnato da pochi ruscelli, tra cui La Gassine, al confine con Gassin, e La Moutte, che forma alla foce, presso la spiaggia Les Salines, una piccola palude. Saint-Tropez gode di un clima di tipo mediterraneo, con estati calde e secche ed inverni tiepidi ed umidi. I primi abitanti di Saint-Tropez furono i coloni greci di Massalia, provenienti da Focea, che vi fondarono un piccolo emporio, dove scambiavano le loro merci coi nativi Galli. Il borgo venne più volte saccheggiato e le reliquie del santo, durante una scorribanda, vennero trafugate. Oltre al vecchio villaggio, circoscritto tra il porto, la Citadelle e Place des Lices, sorgono sul territorio Tropeziano diversi quartieri: verso il confine con Gassin vi sono La Bouillabaisse e Le Pilon, sulle colline alle spalle del paese vi sono Les Carles, Saint-Roch, Sainte-Anne, Saint-Joseph e Saint-Claude e sulla parte più orientale del comune sorgono La Moutte, Les Canebiers, Les Vanades, L’Estabet e Les Salins.

Saint-Tropez possiede un porto di modeste dimensioni, un tempo caratterizzato da numerosi cantieri navali dove venivano costruite principalmente tartane, e da un discreto traffico di vino, legno e pescato. Decaduta ormai la funzione commerciale, il porto di Saint-Tropez oramai è prettamente turistico. Saint-Tropez era collegata con la tranvia Cogolin-Saint-Tropez, una breve tratta di diramazione della ferrovia Tolone-Saint-Raphaël, aperta tra 1889 e 1905 e soppressa nel 1949 e Saint-Tropez aveva la sua stazione tranviaria, oggi demolita al suo posto sorge un edificio delle poste. L’antica gendarmeria di Saint-Tropez che è servita da sfondo ai primi cinque episodi della serie.