Portugal PDF

Foram milhares os fãs que marcaram presença em Birmingham para assistirem ao lançamento do WRC de 2019. Impacto económico acumulado do Vodafone Rally de Portugal desde 2007 já ultrapassa os mil milhões de euros. O pluri-campeão do Mundo de Ralis vai regressar ao Campeonato em 2019, mas com a formação de Portugal PDF, e não com a Citroën.


Författare: Cyril Pedrosa.
Der Comiczeichner Simon Muchat steckt in einer Schaffenskrise. Ihm ist jede Inspiration abhanden gekommen, und langsam aber sicher treibt er seine Freundin Claire mit seiner Lethargie zur Verzweiflung – bis eines Tages eine Einladung ins Haus flattert: eine Cousine in Portugal heiratet. Das Land seiner Vorfahren, das er seit Kindertagen nicht mehr besucht hat, rührt ihn eigentümlich an, hier entdeckt er einen Lebensstil, der ihn fasziniert, und die Quelle neuer Lebenslust.
In warmen Aquarellfarben und mit impulsivem Strich zeichnet Cyril Pedrosa die Geschichte einer Selbstfindung durch die Wiederentdeckung der Kindheit.

Nationalvåbnet er gengivet med henvisning til www. Den Iberiske Halvø i det sydvestlige Europa. Portugal blev grundlagt i 1139, da Afonso 1. Det nye kongerige ekspanderede mod syd til Algarve, hvorfra maurerne blev endeligt fordrevet i løbet af det 13.

Dette blev begyndelsen til Portugals storhedstid. Portugal er et udviklet land med en avanceret økonomi og høj levestandard. Søfarten har altid været vigtig for Portugals økonomi og i 1400-tallet begyndte en ekspansiv periode, da landet organiserede flere opdagelsesrejser. Portugisiske skibe sejlede gradvis længere sydpå langs Afrikas vestkyst, og i 1488 rundede et skib for første gang Kap Det Gode Håb.

Det var ledet af Bartolomeu Dias. I anden halvdel af 1500-tallet begyndte en nedgangstid for Portugal med jordskælv, to store pestepidemier, deraf faldende befolkningstal samt store økonomiske tab. I 1580 kom det i personalunion med Spanien under kong Filip 2. Portugal ikke at kæmpe på Frankrigs side under Napoleonskrigene, hvilket fik Napoleon til tre gange kortvarigt at invadere dele af Portugal. Kongefamilien flygtede til Brasilien under den engelske flådes beskyttelse.

Brasilien erklærede sig uafhængigt i 1822. En republikansk opinion voksede frem, og i et attentat i 1908 blev kongen og kronprinsen dræbt. Landet erklærede sig som en republik i 1910, men regeringerne var svage på grund af den dårlige økonomi. I perioden 1910-1925 havde Portugal 40 forskellige regeringer samt 18 revolutioner og kupforsøg. De fire vigtigste dele i portugisisk politik er præsidenten, parlamentet, regeringen og domstolene. Præsidenten vælges for en periode på fem år og er øverste leder af de militære styrker. De nordlige dele af Portugal er dækket af et stort bjergmassiv, der også dækker de nordlige dele af Spanien.

Længere mod syd præges landskabet af langstrakte bjergkamme og sletter. Højlandet og lavlandet deles af floden Tajo, der løber tværs gennem Spanien og munder ud ved Portugals hovedstad, Lissabon. Kysten er præget af flade sandstrande, der enkelte steder afbrydes af stejle klippeformationer, bl. Kap Roca og Kap Espichel henholdsvis vest og syd for Lissabon samt Kap Sankt Vincent på Algarvekysten. Eksporten omfatter tekstiler, beklædning og fodtøj, elektriske maskiner og kork, fiskeprodukter og vin. Sproget i Portugal er portugisisk, som er et romansk sprog, nært beslægtet med spansk.

Befolkningen består af omkring 11 mio. Regnes normalt som del af Europa af kulturelle og historiske årsager. Denne side blev senest ændret den 18. Het vormt het westelijk deel van het Iberisch Schiereiland. De geschiedenis van de staat Portugal gaat terug tot de middeleeuwen: 1139, tijdens de Reconquista, wordt gezien als het jaar waarin het land onafhankelijk werd. Portus Cale lag in het noorden van Portugal, in het gebied van het huidige Grande Porto.

Een revolutie in 1910 schafte de monarchie af. De republiek Portugal vocht vanaf 1916 mee in de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van de Entente. Portugal werd in 1986 lid van de EEG, de latere Europese Unie. De bedrijven hadden nu toegang tot een grotere markt en dit zorgde voor een groei in de Portugese economie. In 1995 startte Portugal met het uitvoeren van de regels ondertekend bij de Verdragen van Schengen.

Vier jaar later in 1999 was Portugal een van de oprichters van de eurozone en voerde mee in 2002 de euro in. Portugal is, wat de autochtone bevolking betreft, in taalkundig, etnisch en religieus opzicht een erg homogeen land. In het hele land wordt Portugees gesproken, met uitzondering van dorpen rond Miranda do Douro waar een Asturisch dialect wordt gesproken, het Mirandees. Spaanse noordgrens tot aan Lissabon loopt. Het zuiden en het achterland van de kuststrook zijn zeer dunbevolkt.