Handbuch der Säugetiere Europas PDF

Arten findes i kolde tempererede og subpolare havområder på både den nordlige og den sydlige halvkugle. Navnet grindehval kommer fra oldnordisk grind, som betyder tremmelåge. På færøsk opkaldte man hvalen efter flokkens lighed med handbuch der Säugetiere Europas PDF række tremmer. Det er en mellemstor tandhval, der kan veje op til 3.


Författare: Jochen Niethammer.

Dieser Band bietet ein Register zu allen in dem "Handbuch der Säugetiere Europas" behandelten Tierarten. Nach einem Register der wissenschafltichen Namen aus allen systematischen Kategorien folgt ein Register zu allen im Werk vorkommenden Trivialnamen. Daran schließt sich ein Lexikon der Namen der Säugetiere in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch an. Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung der gesamten Allgemeinen Literatur aller Bände.

Kroppen er næsten cylindrisk og hovedet er kugleformet. Panden med den store melon kan rage ud over det meget korte næb. Langluffet grindehval forekommer i to adskilte områder, i Atlanterhavet på den nordlige halvkugle og cirkumpolart på den sydlige halvkugle. Grindehvalen indtager dagligt omkring 50 kg føde, som kan være forskellige arter af blæksprutter, stimefisk og krebsdyr.

Den søger mest sin næring om natten, hvor den i op til 10 min kan dykke ned til 600 meters dybde. Grindehvalen angribes i sjældne tilfælde af spækhuggeren, der i flok kan jagte en enkelt grindehval. Hunhvalen er kønsmoden fra 6 års alderen og hannen på ca. Parringen kan ske hele året, men oftest sidst på foråret eller først på sommeren, både på den nordlige og sydlige halvhugle.