Datenschutz und Informationsfreiheit in der Kommune PDF

3a2 2 0 0 datenschutz und Informationsfreiheit in der Kommune PDF . 6 0 0 1 8 12. 2-1 2 2 0 0 1 .


Författare: Martin Zilkens.
Diese Arbeitshilfe bietet einen praxisgerechten Überblick über die für die Arbeit in Kommunen relevanten datenschutzrechtlichen Vorgaben. Übersichtlich werden mithilfe von Tabellen und Schemata Aspekte aufgelistet und Fragen beantwortet, die sich den Kommunen im täglichen Umgang mit personenbezogenen Daten stellen.
Die vorliegende Neuauflage enthält neben einer allgemeinen Einführung in das Datenschutzrecht ein ausführliches Kapitel zum bereichsspezifischen Datenschutz, das sich kommunalen Ressorts wie unter anderem dem Gesundheitsdatenschutz, dem Datenschutz im Meldewesen, in der Schule oder im Straßenverkehr widmet. Auch aktuelle thematische Fragen, beispielsweise zum Datenschutz bei mobiler Datenverarbeitung oder bei der Zeiterfassung Beschäftigter, werden behandelt. Umfangreiche Checklisten und Muster sowie ein eigenes Kapitel zur Organisation und Kontrolle des kommunalen Datenschutzes helfen beim Gesamtverständnis der Materie und erleichtern die Gestaltung datenschutzgerechter Arbeitsabläufe.
Der Autor Ltd. Städt. Rechtsdirektor Dr. Martin Zilkens verfügt als behördlicher Datenschutzbeauftragter der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD), Bonn, über langjährige praktische Erfahrung. Er ist durch das Standardwerk zum kommunalen Datenschutz, zahlreiche Fachveröffentlichungen und als Referent bei überregionalen Fortbildungsveranstaltungen im Bereich des öffentlichen Datenschutzes als Experte ausgewiesen.

6 0 0 0 8 4. Denne personvernerklæringen gir deg et overblikk over hvordan dataene du oppgir til Zalando blir behandlet. Den gjelder for alle nettsider, apper og andre tjenester og ytelser som Zalando tilbyr. Personvernerklæringen kan leses på forskjellige måter: Så du finner det du trenger. I dette avsnittet finner du først en del grunnleggende informasjon.

Deretter har vi strukturert denne personvernerklæringen med tanke på hvilke temaer som kan være relevante for deg og delt den opp i kapitler. Hvis du allerede er „proff“ på dette, kan du bruke rulleboksen nedenfor og gå rett til de enkelte kapitlene. Hvilke data gjør Zalando bruk av? Hva bruker Zalando dataene mine til?

Som innledning til hvert kapittel finner du et kort sammendrag. Det gir deg et rast overblikk over hva kapittelet inneholder. Hvis det du ønsker er et generelt inntrykk av hvilke typer databehandling det er snakk om, anbefaler vi at du leser sammendragene. Hvis du ønsker å gå mer inn på detaljer, kan du klikke på „mer“ under hvert av sammendragene.

Da kan du lese hele innholdet av det aktuelle kapittelet. Vi har prøvd å unngå å bruke kryssreferanser. På den måten blir informasjonen sammenhengende, uansett hvilket kapittel du holder på med. Derfor vil du se at mye gjentar seg, hvis du leser personvernerklæringen fra ende til annen.

Men noen kryssreferanser var helt nødvendige. For eksempel har vi samlet alle spesielle, nasjonale regelverk i et eget kapittel som vi henviser til når det finnes lokale regler for databehandlingen. Derfor gjelder denne personvernerklæringen for alle tjenester og fordeler vi tilbyr kunder i Europa. Dette er uavhengig av om tilbudet kommer på en nettside, en app, i en butikk, per telefon eller i forbindelse med et arrangement, på sosiale media eller andre kanaler. Det finnes imidlertid også tjenester der vi i unntakstilfelle behandler personopplysningene dine på andre måter eller til andre formål. Det kan ha å gjøre med typen service eller spesielle krav i enkelte land.

Når vi snakker om slike „avvik fra normaltilfeller“, kaller vi det „tjenesterelatert“ eller „landspesifikk“. Vi gjør også oppmerksom på at Zalando ikke er ett enkelt foretak. Zalando er en gruppe som består av mange foretak. Det er ikke slik at alle disse foretakene tilbyr deg tjenester eller behandler opplysninger om deg. For enkelhets skyld nevner vi nedenfor derfor bare de foretakene i Zalando-gruppen som faktisk kommer i berøring med personopplysninger.